Thiết bị dẫn đường VietMap-IDVR-P1 tích hợp vừa dẫn đường vừa ghi hình

4,990,000  4,690,000 

.
.
.
.