Thiết bị dẫn đường VietMap A50 cảnh báo giới hạn tốc độ

3,990,000  3,790,000 

Thiết bị dẫn đường Vietmap A50 có khả năng Ghi hình cùng lúc trước & sau Dẫn đường thông minh, cảnh báo tốc độ,

.
.
.
.