Camera hành trình X650s có cảm biến gia tốc

1,500,000  1,200,000 

.
.
.
.